Hoe gebruik je ruimte in regels

Problemen met de overheid

 

Ruimte in Regels is een dienst van het Raadgevend Comité voor de regelgeving en het regelgevingsbeleid (Ruimte in Regels).

Bij indiening van een document bij Room in Rules bevat het formulier, maar niet uitsluitend, de volgende informatie:

Titel voor documentnummer

overheidsinstantie voor het documentnummer, indien het document onder de bevoegdheid valt van de programma-instantie voor Canada

rubrieknummer van het document voor het voorafgaande documentnummer

het nummer van de agenda voor het document met nummer dat onder de bevoegdheid van de programma-instantie voor Canada valt

jaar van indiening van het document voor het vorige documentnummer-rij

indien de documenten of informatie gericht zijn aan andere personen dan die welke in Canada woonachtig zijn

een projectbeschrijving voor de aangesloten projecten of diensten

verklaring/intern beschreven tolerantie voor …

Effectbeoordeling kan nuttig zijn. Meld het direct bij Kamer in Regels, indien aangegeven.

Indien u te maken heeft met een administratieve belasting, geïnstitutionaliseerde problemen met de overheid binnen uw organisatie of andere symptomen, die het indienen van de informatie specifiek onwenselijk maken – b.v. procedures voor kennisgeving of periodieke herziening – laat Room in Rules dan weten wat er aan de hand is en zorg ervoor dat u aanvullende informatie verstrekt, met inbegrip van de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het bureau waar u de informatie indient, en de redenen voor de administratieve belasting.

Ga naar Web Formulier voor meer informatie.

Onderzoeker Effect op Ontvanger

Indien om welke reden dan ook toegang tot uw gegevens is verkregen overeenkomstig het machtigingsverzoek, en u redenen hebt om aan te nemen dat uw gegevens op een andere dan de toegestane wijze kunnen worden gebruikt, neemt u contact op met de klantendienst of met Item Access bij JSC/GPO: Respectievelijk kamer 54913, kamer 54914 of kamer 54915.

Als u zich ernstig zorgen maakt over het feit dat uw gegevens niet worden beschermd en u zich zorgen maakt over een inbreuk op de modelvoorschriften, neem dan contact op met het JSC/GPO: Kamer 5149A of Kamer 5149B of kamer(at)jsc.gc.ca

Lees meer:

Strategische analyse

Overheidsbemiddeling