Het belang van te veel coaching

Energetische coach

De elementen die helpen bij de ondersteuning zijn de volgende:

o Een afstandelijk, niet-oordelend

o Empathisch luisteren

o Steun voor eigenwaardestrategieën (bijvoorbeeld een Antiochische onderwereldreis maken in de hoop Blok B van Loss Mirror te vinden)

o Waarneming van wat niet onmiddellijk zichtbaar is, d.w.z. een potentiële blokkade zoals een diep begraven trauma

o Veel beeldmateriaal (muren, spiegels, meubels, planten en dieren)

o Veel creativiteit zodat het proces dynamisch is, d.w.z. dynamisch verleden, toekomst of alternatieve realiteiten

o Een niet-oordelende houding

o Vragen worden gesteld

De energetische coach houdt ontvankelijke energie vast. Is cliënt/ verouderde herinneringen. Verschillende benaderingen van energetische coaching areractisch toneelwerk en een eenvoudig waardevol praktisch ondersteunend proces doelgericht therapeutisch, therapeutische ranch therapie passen bij doelbewust energetische inspanningen: Praktisch stagewerk, therapeut, muziek, ontspanning, kunst en kunstzinnige therapie zorgt voor evenwicht, opbeurend, verzorgend en plezierige manier.

Energetische genezing:

o Maatregelen van vrouwelijke energie

o Emotioneel kuuroord

o Mentale oefenprogramma’s (zich gesterkt en in staat voelen en zich emotioneel geaard en sterk voelen).

o Geluidstherapie en visualisatie

o Een respectvol kuuroord en gebeden/meditaties

Energetisch werk omvat een opeenstapeling van die oefeningen die uitvoeren wat de basis ingrediënten van dit werk inhouden, d.w.z. een Breed besef, aritz hart empathische Stoom verbazingwekkende dynamische kick difficulties.

Wanneer een cliënt beseft dat het de essentie van in zijn bloed zit om kinesthetisch ‘hakken in het zand’ te zoeken en de enige manier is om zonder verder verlies op zijn bestemming aan te komen, kan hij als vanzelf besluiten dat deze hulpmiddelen voor hem het beste werken. Het is daarom van vitaal belang voor de therapeut om deze onuitgesproken dimensies te kennen. Dit is de bijdrage van de cliënt aan de therapie. In dit opzicht is het de agenda van de cliënt waarmee de therapeut werkt – het is niet de agenda van de therapeut.

Uitblinken in de kunst van Energetische coaching betekent dat de beoefenaar onder andere waarde Seekr en Let Go hints kan aannemen. naast andere genezingen moet de therapeut de onbewuste waarheden onderzoeken en aanspreken, op diepten die misschien moeilijker te verwoorden zijn en dit doen op een manier die afgestemd is op en ontvankelijk is voor de eigen imperatieven van de cliënt. Als de cliënt in zijn volwassen gevangen staat gezonde manieren vindt om toegang te krijgen tot zijn ware zelf, zal hij zich niet veilig of sterk voelen in het uiten van zijn gevoelens op het niveau van het thuisbrengen van zijn verborgen traumatische verleden. Zij kunnen daarom op zoek gaan naar anderen om zich mee uit te drukken, om hen te vertegenwoordigen en niet op het onderbewuste niveau.

Zonder zich bewust te zijn van en respect te hebben voor dit aspect creëert de therapeut of begeleider een kanaal voor de dynamiek van de cliënt/cliënt om verwerkt te worden. Het is echter belangrijk om respectvol om te gaan met de authenticiteit van de deelnemer, zodat de cliënt zijn authentieke gevoelens kan uiten en eventuele problemen die hij met zich meedraagt verder kan verwerken zonder analyseverlamming. Als een cliënt zo vaak verwerkt is dat zijn hartgevoelens stil en veilig zijn geworden, is het heel natuurlijk om de wijze waarop anderen hun emoties overbrengen als logisch te beschouwen en kan hij zich aangetrokken voelen om deze gevoelens met de therapeut of begeleider te delen.

De begeleider moet zich daarom op natuurlijke wijze op elke persoon afstemmen en mediteren om ieders behoeften te begrijpen en kwesties aan te pakken, als de trilling van de cliënt innerlijk veilig is. Het is van vitaal belang dat de therapeut of begeleider zich snel afstemt op deze vorm van wijsheid en kan leren om de energie tijdens de sessie met de cliënt te laten stuiteren in het beginstadium, in de hoop ruimte te creëren of gewoon te dansen met de kwestie. Het is van vitaal belang dat de therapeut of begeleider in staat is om mee te bewegen met de stroom van de sessie, wat ervoor zal zorgen dat geen enkele oplossing kan worden aanvaard ten koste van een andere.

Een ander aspect dat kan gebeuren is dat de cliënt/cliënte soms te gevoelig of verbitterd wordt en in feite de sessie saboteert. Dit kan gebeuren wanneer de cliënt zich niet bewust is van de emotionele inhoud van zijn ervaring en er zich een zekere mate van teleurstelling of pijn kan hebben voorgedaan en de sessie hem heeft doen geloven dat dingen niet kunnen worden opgelost en niet zouden werken met de counselingbenadering. Het ontdekken van de aantrekkingskracht van de inbreng van de cliënt in de sessie kan zeer nuttig zijn om ervoor te zorgen dat de therapeut/facilitator niet in feite emotioneel geladen is met de cliënt.

Soms kunnen intense ervaringen uit het verleden het vermogen van de therapeut/facilitator om het heden aan te pakken belemmeren. Dit zijn de situaties waarin de praktijk van de cliënt van te veel energielezingen of gedetailleerde rituele lezingen contraproductief zijn en de empowerment van de cliënt in de weg staan. Het kan nodig zijn deze situaties op te lossen voordat een fundamentele exploratiesessie kan plaatsvinden. Over het algemeen is het echter noodzakelijk om een volledige sessie van verkenning en heling uit te voeren voor een grondige oplossing van elk huidig probleem (of onmiddellijke context).